Proiectul răspunde necesității instruirii magistraților și ofițerilor operativi în acest domeniu, prioritate din Strategia Națională Anticorupție.

Pe de altă parte, ultimul Raport MCV acuză stagnarea reformei în ceea ce priveşte achizițiile publice în România, Comisia Europeană considerând deficiențele din acest domeniu „o importantă sursă de corupție”.
 

Garanția neconstituțională

Curtea Constitutionala a decis că e neconstituțională reținerea de către autoritatea contractantă a ...

Ambasada Olandei a sprijinit ultimele două…

Ambasada Olandei a sprijinit ultimele două seminare de combatere a fraudei în achiziții

Șase judecători din Republica Moldova au participat la ultimele două seminare din cele 14 ale proiec...

O garanție de 100.000 de EURO:…

O garanție de 100.000 de EURO: buna-conduită

Pariul de 100.000 Euro - accesul la justiția achizițiilor publice, acesta este titlul sub care s-a d...

Calendar

Martie 28, 2013

Calendar

Durata proiectului: 26 de luni Perioada de implementare: decembrie 2012 - februarie 2015

Conferința de închidere

Martie 13, 2013

Conferința de închidere

Conferinţa de închidere va avea loc la sfârşitul proiectului. Scopul său va fi prezentarea proiectul...

Comunicat de presă conferința "Achizițiile publice. O abordare operațională"

Martie 21, 2013

Comunicat de presă conferința "Achizițiile publice. O abordare operațională"

Miercuri, 20 martie 2013, la Hotel Intercontinental, Bucuresti, Sala Modigliani, a avut loc conferin...

Legislație națională

Iulie 25, 2014

Ordonanţa de Urgenţă 51/2014 care Institutie Garanţia de Bună Conduită pentru Contestatari

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractel...

Octombrie 14, 2013

OUG 34/2006

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii OUG 34/2006 transpune două directive: Dire...

Legislație europeană

Martie 31, 2014

Directiva 2014/25/UE

Directiva 2014/25/UE

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ, poate fi consultată aici 

Martie 31, 2014

Directiva 2014/24/UE

 Directiva 2014/24/UE

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE poate fi consultată aici 

Martie 31, 2014

Directiva 2014/23/UE

Directiva 2014/23/UE

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune poate fi consultată aici 

Ministerul Justiției
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public