Directiva 2014/24/UE

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE poate fi consultată aici 
înapoi la partea de sus
Ministerul Justiției
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public