Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Legislatie nationala

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/includes/application.php on line 539

Ghid privind riscurile in domeniul achizițiilor publice - publicat în Monitorul Oficial nr. 481 din 1 august 2013

Ministerul Fondurilor Europene Nr. 543 din 4 iunie 2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 2.366 din 24 iulie 2013
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Nr. 1.446 din 5 iunie 2013
Ministerul Economiei Nr. 1.489 din 25 iunie 2013
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Nr. 1.441 din 1 iulie 2013
Ministerul Transporturilor Nr. 879 din 17 iunie 2013

ORDIN pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

 Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 481 din 1 august 2013

Cap. I Riscuri

    În aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii finanţate din instrumente structurale au fost identificate o serie de deficienţe, care vor fi tratate după cum urmează:

    1. Reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunţ de intenţie:

    Note generale

    • Reducerea termenelor-limită de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaţie deschisă şi restrânsă, ca urmare a transmiterii spre publicare a unui anunţ de intenţie, este operabilă numai în situaţia în care în conţinutul anunţului de intenţie sunt incluse toate criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire, regăsite şi la nivelul anunţului de participare.

    • În ceea ce priveşte factorii de evaluare, în cuprinsul anunţului de intenţie aceştia vor fi detaliaţi doar în măsura în care aceştia se cunosc la momentul transmiterii anunţului de intenţie.

    Concluzii

    - Simpla publicare a unui anunţ de intenţie nu poate conduce în mod automat la aplicarea reducerii termenului cuprins între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data-limită de depunere a ofertelor.

    - Simpla afirmaţie că autoritatea contractantă a publicat în anunţul de intenţie toate informaţiile pe care le cunoaşte la momentul transmiterii spre publicare a acestuia nu este suficientă.

Prevederile art. 19 din OUG nr. 34/206 - modalitatea de aplicare

Instrucțiune privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din OUG nr 34/2006:
Având în vedere prevederile art. 2 și art. 19, capitolul II, secţiunea a 2-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (1) şi  art. 971 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, art. 46 şi art. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

Ținând cont de numeroasele solicitări de emitere a unor îndrumări cu privire la modalitatea de achiziționare directă a produselor, serviciilor sau lucrărilor, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor Secţiunii a 2-a a Capitolului II din O.U.G. 34/2006, nu depăşeşte valoarea prevăzută la art.19 din același act normativ;

În temeiul art. 5din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările si completările  ulterioare,

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice emite următoarea Instrucțiune:

Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS
Ministerul Justiției
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public
 

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654