Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Rapoarte naționale

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/templates/gk_gamenews/lib/framework/helper.layout.php on line 111

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/includes/application.php on line 539

Rapoarte naționale

CNSC 2013 - Raport de activitate

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis aproximativ jumatate din numarul total de 5.739 de contestatii depuse de operatorii economici in 2013. Cele mai contestate licitatii publice au fost in domeniul contractelor de lucrari, circa 44% din total. In acelasi timp, peste 38% din contestatii s-au referit la proceduri avand ca finantare fonduri europene. 

Emilian TRAISTĂ (expert în achiziții), Lorand Lehel BOGDAN (președinte CNSC), Silviu POPA (membru Colegiu CNSC), Katharina VIERLICH (consilier juridic în cadrul DG Market - Comisia Europeană)Emilian TRAISTĂ (expert în achiziții), Lorand Lehel BOGDAN (președinte CNSC), Silviu POPA (membru Colegiu CNSC), Katharina VIERLICH (consilier juridic în cadrul DG Market - Comisia Europeană)Valoarea totala estimata a procedurilor in care C.N.S.C. a dispus anularea acestora, dupa admiterea contestatiilor, s-a dublat comparativ cu 2012, arata comunicatul de presa transmis cu ocazia lansarii Raportului de activitate CNSC pe anul 2013.

Numai 868 (15,14%) din deciziile adoptate au fost atacate cu plangere la Curtile de Apel competente in a caror raza se afla sediul autoritatii contractante. Urmare a plangerilor formulate la Curtile de Apel, numai 69 de decizii emise de C.N.S.C. au fost casate / desfiintate in totalitate de catre instante (1,20% din totalul deciziilor emise) si 70 au fost modificate in parte (1,22%). 97,57% din totalul deciziilor emise au ramas definitive si irevocabile.

Raportul de activitate al CNSC pe anul 2013 poate fi citit integral pe site-ul institutiei sau consultat in documentul atasat.

Silviu POPA despre semnificatia contestatiilor la CNSC.Descarcă ataşamente:

Institutul pentru Politici Publice - studiu de caz despre procesul de achiziţii publice din România, 2012

Transparență, corectitudine și competitivitate în procesul de achiziții publice din România
Studiu de caz: autoritățile centrale locale
București, martie 2012

Piața achizițiilor publice din România nu s-a dovedit a fi una competitivă și transparentă, dimpotrivă. Se cheltuiesc peste 10 miliarde de euro anual pe contracte de achiziție publică atribuite prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții, însă aceasta nu reprezintă decât a treia parte din suma estimată a fi contractată anual de autoritățile publice centrale și locale pentru achiziții de bunuri, servicii sau lucrări prin alte mijloace decât cele electronice autentice.

Acest raport face parte din proiectul New approaches in curbing corruption and breaking populist discourse about the lack of money in public sector by opening the public procurement process in Romania coordonat de către Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi realizat cu sprijinul Open Society Institute, Think Tank Fund.


ANI, model de bună practică la nivel internațional - raport de audit DELOITTE

Raportul de audit extern independent al activității Agenției Naționale de Integritate pe anul 2012, realizat de compania Deloitte Audit, remarcă faptul că Agenția este percepută ca un model de bună practică la nivel internațional, atât pentru statele în curs de dezvoltare, cât și pentru democrațiile consolidate.
De asemenea, raportul a constatat abordarea modernă a managementului ANI, implementarea a 90% din obiectivele Strategiei de prevenire si combatere a averilor nejustificate, conflictelor de interese si incompatibilitatilor, precum și creșterea numărului de dosare câștigate în instanță.
Misiunea de audit, desfășurată pe parcursul a zece săptămâni, a fost efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale privind Serviciile Conexe. Raportul de audit a fost aprobat în unanimitate, fără recomandări, de către membrii Consiliului Național de Integritate în ședința publică din data de 24 mai 2013.

 Deloitte Audit a constatat că personalul ANI „are o bună pregătire profesională adecvată complexităţii sarcinilor de realizat”, dar și faptul că „activitatea Inspecției de Integritate se remarcă prin volumul de dosare instrumentate de către inspectorii de integritate, înregistrându-se o medie de peste 200 dosare în lucru / inspector în cursul anului 2012”. Raportul menționează și faptul că „în desfăşurarea activităţii ANI un factor cheie îl reprezintă Sistemul Informatic de Management Integrat al Declaraţiilor de Avere şi Interese (SIMIDAI) care a devenit mai eficient și este folosit cu succes de către inspectorii de integritate”.
Auditorii externi au remarcat faptul că Agenția „a implementat în proporție de 90% recomandările aferente observaţiilor rezultate în urma auditului extern al managementului ANI pentru anii 2009, 2010 și 2011” și nu au identificat „deficienţe în ceea ce priveşte managementul ANI”.

 „Conducerea instituţiei a adoptat o abordare modernă, bazată pe elaborarea şi dezvoltarea sistemelor de control managerial în procesul decizional, dovedind totodată eforturi focalizate pe oprtuntăți, independenţă operaţională şi o atitudine pro-activă, asigurând implementarea pe termen scurt mediu și lung a unor obiective clare și coerente asumate de către conducerea Agenţiei”.

 În ceea ce privește activitatea Președintelui ANI, Deloitte Audit a concluzionat că „eforturile focalizate pe implementarea unui complex de măsuri de prevenție și conștientizare au condus la rezultate concrete în combaterea corupției prin mijloace administrative, precum și în consolidarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice”.

 „În urma interviurilor susținute cu reprezentanţii structurilor funcţionale ale ANI, a reieșit faptul că atât Preşedintele, cât şi Vicepreședintele şi-au asumat şi îndeplinit atribuţiile specifice prevăzute în legislaţia în vigoare şi în ROF (Regulamentul de Organizare și funcționare – n.n.)”.

 În raportul de audit se subliniază faptul că „Agenția Națională de Integritate reprezintă un pilon de bază al Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015 [...] Contribuția Agenției la SNA s-a materializat în implicarea activă atât în elaborarea Strategiei, cât și în procesul de evaluare care se va desfășura la nivelul administrației publice centrale și locale, în cadrul ministerelor și a instituțiilor anticorupție”.
În ceea ce privește activitatea departamentului juridic, auditorii au reținut „o creștere cantitativă a numărului de dosare câștigate în instanță”.
Procedurile utilizate de auditori au constat în analiza a 193 dosare de evaluare (eșantion selectat aleatoriu), verificarea implementării a 160 proceduri operaționale actualizate, realizarea a zeci de interviuri cu angajații și managementul instituției etc.

 Auditul extern al managementului ANI a fost realizat în conformitate cu cerința prevăzută de art. 32, alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea şi funcționarea ANI, republicată, cu completările şi modificările ulterioare

Raportul de audit extern independent a fost publicat pe pagina de Internet a Agenției, la adresa: http://www.integritate.eu/UserFiles/File/Audit/2013-05_RaportFinal_AuditulExtern_AlManagANI_PtrAnul2012_RO.pdf

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor – raport activitate pe anul 2012

Raportul ilustrează activitatea derulată de Consiliu în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2012, evidenţiată prin graficele şi diagramele prezentate în cele ce urmează.

Citiţi aici

Raport final privind evaluarea Sistemului de Achiziţii Publice din România

Raportul Comisiei Europene, Directoratul General pentru Politică Regională

Citiţi aici

Abonează-te la acest feed RSS
Ministerul Justiției
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public
 

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/freedomhouse/public_html/ISEC/libraries/joomla/filter/input.php on line 654