Institutul pentru Politici Publice - studiu de caz despre procesul de achiziţii publice din România, 2012

Transparență, corectitudine și competitivitate în procesul de achiziții publice din România
Studiu de caz: autoritățile centrale locale
București, martie 2012

Piața achizițiilor publice din România nu s-a dovedit a fi una competitivă și transparentă, dimpotrivă. Se cheltuiesc peste 10 miliarde de euro anual pe contracte de achiziție publică atribuite prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziții, însă aceasta nu reprezintă decât a treia parte din suma estimată a fi contractată anual de autoritățile publice centrale și locale pentru achiziții de bunuri, servicii sau lucrări prin alte mijloace decât cele electronice autentice.

Acest raport face parte din proiectul New approaches in curbing corruption and breaking populist discourse about the lack of money in public sector by opening the public procurement process in Romania coordonat de către Institutul pentru Politici Publice (IPP) şi realizat cu sprijinul Open Society Institute, Think Tank Fund.


înapoi la partea de sus
Ministerul Justiției
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public