Article Index
Evoluţia pieţei pieselor de schimb auto
Page 2
All Pages

Piaţa pieselor de schimb este, în principal, determinată de caracteristicile majore ale parcului auto, spre ex. mărimea acestuia, vârsta, marca şi distribuţia de modele. În afara acestor trăsături generice ale pieţei, există şi factori specifici ţării care influenţează piaţa pieselor de schimb:
- disponibilitatea şi utilizarea de piese de origine, calitate echivalentă şi contrafăcute;
- calitatea autoturismelor, pieselor de schimb, combustibililor şi lubrifianţilor;
- anumite reglementări, aşa cum este cea privind inspecţia tehnică obligatorie;
- sistemul centrelor de service şi obiceiurile utilizatorului final;
- condiţii externe, cum sunt: condiţiile de drum, climatul, obiceiul de a conduce.
Utilizarea pieselor de origine şi calitate echivalentă, contrafăcute sau uzate afectează direct valoarea pieţei. Indirect, calitatea piesei respective conduce fie la o uzură mai rapidă şi, în consecinţă, la o înlocuire mai rapidă sau vice versa. Piesele contrafăcute şi cele care nu sunt de origine sunt vândute cu discounturi de 20 până la 40% din preţul pieselor originale, deseori mai mare în cazul celor contrafăcute.
Calitatea autoturismelor, pieselor, combustibilului şi a lubrifianţilor din România este mai slabă decât cea din Europa de vest. Prin urmare, ciclul principal de viaţă al componentelor şi pieselor este un pic mai scurt. Disponibilitatea pieselor de schimb (de origine sau independente) pentru oricare model este suficientă, cu o excepţie normală în cazul pieselor pentru modele demodate.
Sistemul de aprovizionare cu piese de schimb funcţionează suficient de bine. Inspecţia de rutină, impusă o dată la 2 ani, conduce la o oarecare extindere a pieţei având în vedere că proprietarii autoturismelor sunt forţaţi să acţioneze mai devreme în cazul înlocuirilor de piese.
 
În urma prelucrării datelor obţinute de la societăţile chestionate a rezultat că, în perioada 2008-2010, piaţa pieselor de schimb pentru automobile a crescut în 2010 faţă de anul precedent cu 2%, după ce în 2009 a suferit o diminuare de 11% comparativ cu anul anterior. Comparativ cu 2008, în anul 2010 s-a înregistrat o scădere de 10%. Analiza evoluţiei vânzărilor pe categorii de întreprinderi arată că dacă se iau în considerare doar vânzările importatorilor (comercianţi şi dealeri), piaţa pieselor de schimb pentru automobile a crescut în 2010 faţă de anul precedent cu 1%, după ce în 2009 a suferit o diminuare de 9% comparativ cu anul anterior. Faţă de anul 2008, în anul 2010 s-a înregistrat o scădere de 8%. Aşadar, se constată o revigorare modestă a vânzărilor importatorilor.
Analiza evoluţiei vânzărilor pe categorii de întreprinderi arată că dacă se iau în considerare doar vânzările importatorilor (comercianţi şi dealeri), piaţa pieselor de schimb pentru automobile a crescut în 2010 faţă de anul precedent cu 1%, după ce în 2009 a suferit o diminuare de 9% comparativ cu anul anterior. Faţă de anul 2008, în anul 2010 s-a înregistrat o scădere de 8%. Aşadar, se constată o revigorare modestă a vânzărilor importatorilor.
Din total vânzări înregistrate în anul 2010, cele ale comercianţilor reprezintă trei sferturi din total. La mare distanţă se situează producătorii de piese (10%) şi apoi dealerii [0-10%] şi constructorii auto [0-10%].
Pentru fiecare dintre cei trei ani (2008, 2009 şi 2010) a rezultat o valoare a HHI mai mică decât 500, ceea ce înseamnă că piaţa a fost una slab concentrată în fiecare dintre aceşti trei ani.
Este important de subliniat că acest grad de concentrare este unul estimat pentru întreaga piaţă. Într-un caz concret, având în vedere criteriile de definire a pieţei relevante (segmentarea pieselor de schimb în piese de origine şi piese non-origine, precum şi subsegmentarea acestora în funcţie de marca automobilului) şi ţinând cont că o piesă de schimb constituie ea însăşi o piaţa distinctă nefiind interschimbabilă cu o alta, cotele de piaţă pot diferi semnificativ.


 

Mission Statement
Freedom House is an independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom in the world. Freedom is possible only in democratic political systems in which the governments are accountable to their own people; the rule of law prevails; and freedoms of expression, association, and belief, as well as respect for the rights of minorities and women, are guaranteed. Freedom ultimately depends on the actions of committed and courageous men and women. We support nonviolent civic initiatives in societies where freedom is denied or under threat and we stand in opposition to ideas and forces that challenge the right of all people to be free. Freedom House functions as a catalyst for freedom, democracy and the rule of law through its analysis, advocacy and action.