Proiecte Justitie Training Legislatie UE anti-cartel & anti-monopol Legislatie & resurse Investigație privind piața serviciilor de transport maritim
În ce priveşte intrarea pe piaţa serviciilor de transport maritim, barierele financiare sunt ridicate, datorându-se investiţiilor financiare foarte mari necesare construirii sau achiziţionării unei nave maritime, coroborate cu lipsa unui sprijin concret din partea autorităţilor pentru cei ce vor să intre în această piaţă. Din răspunsurile primite de la actorii din piaţă chestionaţi s-a evidenţiat necesitatea elaborării unei strategii naţionale în domeniul transportului maritim, strategie care să vizeze, printre altele, sprijinirea potenţialilor armatori români, stimularea construcţiilor de nave prin utilizarea creditelor bancare, promovarea pavilionului naţional şi alinierea legislaţiei naţionale la cea comunitară.
De regulă, piaţa transportului maritim este una transparentă, la nivelul ei regăsindu-se numeroşi reprezentanţi ai cererii şi ofertei. Schimburile de informaţii privind navlurile, tarifele şi condiţiile de transport sunt intense şi se fac în mod transparent prin intermediul agenţilor maritimi şi brokerilor. În cazul porturilor maritime româneşti, datorită specificităţii lor (porturi de tranzit, volum scăzut de mărfuri, lipsa unor armatori stabili ş.a.), piaţa transportului maritim este caracterizată de opacitate şi de asimetrie de informaţii. Un rol foarte important în înlăturarea acestei asimetrii de informaţii revine agenţilor maritimi, brokerilor de nave şi caselor de expediţie, prin intermediul cărora se întâlnesc de cele mai multe ori purtătorii cererii şi ai ofertei. De asemenea, administraţiile portuare nu au făcut încă demersuri în vederea transparentizării acestei pieţe, de exemplu prin publicarea unor evoluţii ale navlurilor pe pieţele regionale.
Un alt aspect specific pieţei româneşti este dependenţa navlurilor şi tarifelor practicate la nivelul porturilor maritime româneşti de factori externi, precum pieţele de navluri din regiune şi politicile tarifare adoptate la nivelul marilor companii maritime de pe glob, pe fondul lipsei unei flote comerciale naţionale competitive şi implicit a unei pieţe de navluri autohtone.
Studiul a surprins o serie de posibile disfuncţionalităţi la nivelul porturilor maritime legate de activităţile conexe sau auxiliare transportului maritim.
În cazul pilotajului navelor, serviciu de siguranţă, în porturile Constanţa, Midia şi Mangalia se constată existenţa unor regimuri juridice distincte pentru acelaşi serviciu. Există astfel zone în care aceste serviciu este concesionat unui singur operator, dar şi zone în care serviciul este prestat în mod concurenţial. Acestă situaţie poate crea confuzie în rândul beneficiarilor serviciului de pilotaj şi o serie de difuncţionalităţi în piaţă, o uniformizare a acestui regim fiind de dorit.
La nivelul serviciilor de încărcare-descărcare nave, numărul redus de operatori portuari specializaţi pe manipularea unor anumite categorii de mărfuri, percum şi cantităţile foarte mari de mărfuri (peste 70% sau chiar peste 90%) manipulate de unii dintre aceştia, pot sugera existenţa unor poziţii dominante sau chiar de monopol pe pieţele acestor servicii. 

Pentru mai multe detalii puteți accesa raportul complet al Consiliului Concurenței de pe www.consiliulconcurentei.ro/ro/despre-noi.html.


 

Mission Statement
Freedom House is an independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom in the world. Freedom is possible only in democratic political systems in which the governments are accountable to their own people; the rule of law prevails; and freedoms of expression, association, and belief, as well as respect for the rights of minorities and women, are guaranteed. Freedom ultimately depends on the actions of committed and courageous men and women. We support nonviolent civic initiatives in societies where freedom is denied or under threat and we stand in opposition to ideas and forces that challenge the right of all people to be free. Freedom House functions as a catalyst for freedom, democracy and the rule of law through its analysis, advocacy and action.