Proiecte Justitie Training Legislatie UE anti-cartel & anti-monopol Seminar II, 4 - 6 iulie Seminar pe tema dreptului concurenţei, derulat în cadrul proiectului “EU Anti-cartel and Anti-monopoly Law – Training for Romanian Judges”: 4 - 6 iulie, Predeal
Seminar pe tema dreptului concurenţei, derulat în cadrul proiectului “EU Anti-cartel and Anti-monopoly Law – Training for Romanian Judges”: 4 - 6 iulie, Predeal


Header_mic


Bucureşti, 10 Iulie 2012

 

Săptămâna trecută, în perioada 4-6 iulie, s-a desfăşurat la Predeal cel de-al doilea seminar de pregătire al judecătorilor din instanţele româneşti pe teme de dreptul concureţei.

 

Au fost prezenţi 32 de judecători din cadrul Tribunalelor şi Curţilor de Apel din ţară.

 

Experţii români şi străini au prezentat aspecte specifice dreptului concurenţei, aspecte legislative la nivel european, românesc şi la nivelul altor ţari membre UE (Marea Britanie, Italia, Germania, Spania și Franța).

1_1

Seminarul a fost deschis miercuri 4 iulie de către Valentin MIRCEA, Vicepreședinte al Consiliului Concurenței. Prezentarea d-lui. Mircea s-a axat pe explicarea sensului conceptelor de baza din dreptul concurentei: înţelegeri anticoncurenţiale, şi practici concertate, respectivabuzul de putere dominantă. Dl. Mircea a ilustrat aceste practici prin prezentarea unui caz concret din jurisprudenţa specifică americană şi alte exemple care demonstrează caracterul extrem de nociv al acestor practici şi nivelul foarte ridicat al sancţiunilor aferente.

 

Activitatea seminarului din prima zi a continuat cu o prezentare ținută de către dl. Luciano PANZANI, președintele Tribunalului din Torino. În discursul său, dl. Panzani a preluat noțiunile de bază exprimate de către antevorbitorul său, introducând noi elemente referitoare la acțiunile în daune. La nivelul jurisprudenței, discursul s-a focalizat pe posibilitatea derivarii unor proceduri naționale direct din cele comunitare, în special pe caracterul uniform al acestor reguli procedurale. Astfel, cele două principii ale echivalenței și eficacității au fost reliefate ca necesare și prestabilite prin legislația europeană în aplicarea deciziilor instanţelor naționale privind cazurilor de anti-trust. Drept exemplu concret al celor anterior menționate, a fost dezbătută decizia Curții Europene de Justiție în cazul Manfredi.

 

A doua zi a seminarului a debutat cu prezentarea d-lui Daniel Gavril OLAR – Lector universitar, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Juridice. Dl. Olar a prezentat restricţiile verticale de concurenţă. Practicile restrictive de concurenţă au trei forme principale de manifestare, respectiv acordurile încheiate între operatorii economici, deciziile asociaţiilor de operatori economici şi practicile concertate. După poziţia părţilor în procesul de producţie sau de distribuţie al produselor ori serviciilor, se disting, de asemenea, restricţii orizontale de concurenţă, la care participă operatori economici situaţi la acelaşi nivel al producţiei sau distribuţiei şi restricţii verticale de concurenţă care implică operatori economici situaţi la nivele diferite. De regulă, deciziile asociaţiilor de operatori economici şi practicile concertate se manifestă ca restricţii orizontale de concurenţă, în timp ce acordurile încheiate între operatorii economici pot genera restricţii de concurenţă atât în plan orizontal cât şi vertical. Interesul practic al problematicii restricţiilor verticale de concurenţă presupune în final determinarea dacă, şi în ce măsură, acordurile convenite pentru distribuţia de bunuri şi servicii, care conţin aproape inevitabil restricţii de concurenţă, sunt compatibile cu legislaţia aplicabilă.

1_2

Al doilea vorbitor al acestei zile a fost Dl. Luca PERILLI, judecător la Tribunalul Rovereto, a cărui prezentare a vizat, ca şi prezentarea dlui Panzani, aplicarea de către persoane private  a dreptului concurenței. Prezentarea a început prin diferențierea dintre acțiunile publice (de către Comisia Europeană sau autoritățile naționale de concurență) și acțiunile private (în față instanțelor naționale). Competența instanțelor naționale a fost dezbătută prin referile la cazul britanic Courage v. Crehan, ulterior înaintat Curții Europene de Justiție. De asemenea, aspecte referitoare la problema uniformității deciziilor au fost abordate: declararea nulității acordurilor, despăgubirea ca remediu general, hotărâri interimare, ordine de interdicție. Drept parte a unei prezentări mai ample ce făcea referire la cooperarea dintre Comisia Europeană și instanțele naționale (Art. 15 al Reglementării Comunității Europene 1/2003), cazuri de actiuni private din Italia, dialogul dintre tribunalele italiene și Comisia Europeană și problemele întâmpinate de către acestea au fost discutate. Dl. Perilli și-a încheiat enumerarea prevederilor Carţii Verzi și Albe ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte acţiunile în daune pentru încălcarea legislației anti-trust.

 

Un alt vorbitor străin, Dl.Fabio FILPO a urmat în a-și efectua expunerea, de data aceasta din perspectiva diferită a unui avocat specializat în concurenţa în sectorul telecomunicațiilor, asociat al firmei FratiniVergano – European Lawyers. Discursul său a fost structurat sub forma a trei părți: o expunere a cadrului concurenței din domeniul telecomunicațiilor, studii de caz și dezbateri. Astfel, secțiunea de introducere a cuprins noțiuni generale despre legea concurenței și reglementările pieței (existând nevoia unei mai bune înțelegeri impuse de natura diferită a competiției și a reglementării), definirea sectorului telecomunicațiilor drept o industrie de rețea, cadrul de reglementare, respectiv legislatia UE și metode de implementare la scară națională. În mod subsecvent, discuția s-a axat pe variatele scenarii din domeniul telecomunicațiilor sub forma a două studii de caz, T-Mobile/O2 (Art. 101 TFUE) din Marea Britanie și Telefónica (Art. 102 TFUE) din Spania. Partea de final a fost rezervată unor discuții scurte pe tematica aplicării private a regulilor de concurenţă, prin referirea la Art. 101 (3) TFUE.

1_3

Vorbitorul care a încheiat seria prezentărilor din această zi a fost dna. Diana UNGUREANU, formator INM şi judecător la Curtea de Apel Piteşti a incheiat această zi de seminar cu o prezentare a jurisprudenţei recente a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în domeniul concurenţei. Au fost prezentate şi analizate cazuri şi hotărâri ale CJUE, relevante şi pentru jurisprudenţa naţională: Hotărârea Curţii din 10 septembrie 2009 în Dosarul C-97/08 P Akzo; Hotărârea Curţii din 3 septembrie 2009 în Dosarul C-327/07 P Bolloré ; Hotărârea Curţii din 4 iunie 2009 C-8/08 T-Mobile ; Hotărârea Curţii din 6 octombrie 2009 C-501/06 P GlaxoSmithKline. Acestea au permis o interacțiune activă din partea judecătorilor români participanți, oferind oportunitatea exprimării propriei experiențe în materie de cazuri de concurență.

 

A treia zi a seminarului a debutat cu prezentarea unui alt avocat străin, Dl. Francesco LIBERATORE, avocat asociat al Jones Day, având o largă experiență în practicile anticoncurențiale din cadrul sectorului farmaceutic. Accentul a fost pus pe situațiile, uneori conflictuale, în care unele companii farmaceutice sunt plasate atunci când încearcă să-și protejeze interesele comerciale, dar pentru aceasta riscă să încalce regulile de concurenţă de la nivel comunitar sau naţional. Expunerea acestuia a conținut o serie de analize de caz a deciziilor Comisiei Europene şi Curţii Europene de Justiţie cu scopul determinării unei definiții a pieței produselor, a piaței geografice, a dublei fixări a prețului. De asemenea, au fost stabilite drept practici lanticoncurenţiale, în anumite circumstanțe, refuzul de aprovizionare (Adalat, Syfait I și II), discriminarea comercianților și retragerea autorizației de comercializare (AstraZeneca).

 

Concluziile acestor trei zile de seminarii au fost prezentate de către dl. Valentin MIRCEA. Acesta a prezentat instrumentele juridice disponibile oricărui judecător român, de la orice instanţă, în cazurile de concurență, cu accent pe nulitatea absolută a practicilor anticoncurenţiale, care poate şi trebuie să fie invocată din oficiu și a rezumat întreaga paradigmă a celor trei zile de seminar prin enumerarea unui decalog de principii generale: concurența este importantă deoarece trebuie că cel mai bun să câștige; concurența este un joc care are reguli; concurența servește consumatorii; concurența este manifestarea dreptului de a exercita o activitate economică – nu se poate renunța la acesta, regulile de concurență sunt simple: ”fiecare întreprindere pentru ea”, ”cei puternici nu trebuie să îi strivească pe ce slabi; aplicarea regulilor de concurență trebuie să fie fermă; nu judecați faptele izolat; acestea trebuie să aibă sens în contextul cazului; aplicare regulilor de concurență trebuie să nu afecteze însăși concurența – ”mai bine să scape 100 vinovați decât de fie pedepsit un nevinovat”; erorile de tip ”fals pozitiv” sunt mult mai costisitoare pentru economie”; concurența este principiu constituțional – art.135, alineat (1) din Constituție, coroborat cu art.45 din Constituție; instanțele judecătorești trebuie să fie atente la substanța cazurilor și să sesizeze din oficiu aspectele care pot afect concurența.

Prezentările susţinute în cadrul seminarului pot fi accesate cu ajutorul următoarelor link-uri:

 

Footer_micjpg 

Mission Statement
Freedom House is an independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom in the world. Freedom is possible only in democratic political systems in which the governments are accountable to their own people; the rule of law prevails; and freedoms of expression, association, and belief, as well as respect for the rights of minorities and women, are guaranteed. Freedom ultimately depends on the actions of committed and courageous men and women. We support nonviolent civic initiatives in societies where freedom is denied or under threat and we stand in opposition to ideas and forces that challenge the right of all people to be free. Freedom House functions as a catalyst for freedom, democracy and the rule of law through its analysis, advocacy and action.